Prezentare

Investim in depozite, obligatiuni si titluri de stat, in EURO pentru a oferi conservarea capitalului, performante peste dobanzile bancare si riscuri reduse.

Details Apply for this service

Patria EURO Obligatiuni este un instrument modern de investitie, in EURO, care plaseaza sumele atrase de la investitori in obligatiuni, depozite bancare si instrumente cu venit fix. Scopul fondului este de a asigura castiguri superioare dobanzilor bancare, printr-un management prudent, diversificarea investitiilor, negocierea dobanzilor bancare si alegerea cu grija a instrumentelor in care plasam banii.

Minim 90% din activele fondului sunt investite in instrumente cu venit fix, iar fondul nu va investi in actiuni. Astfel, nivelul de risc al fondului este redus.

Suma minima care poate fi investita in fond este foarte mica, respectiv contravaloarea unei unitati de fond (la lansare de numai 10 EURO). Investitia in fondul Patria EURO Obligatiuni este simpla si rapida prin intermediul unitatilor Patria Bank. Alege una din optiunile disponibile in meniul din dreapta pentru informatii despre performantele fondului si procedura de investitie. Procedura de investitie este simpla, rapida si eficienta!

Cadru legal: Decizia ASF nr. 119/02.10.2019, Registrul ASF nr. CSC06FDIR/400116. Depozitarul Fondului este Raiffeisen Bank, cu sediul in Calea Floreasca nr. 246C, sect 1, Bucuresti, cod 014476, tel: +021 306 1289; 1226; Fax: 021 312 02 73, adresa web: www.raiffeisen.ro, email: custody@raiffeisen.ro, decizia CNVM 54/08.01.2004, Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400009.