Cum Investesc?

Fondul se adreseaza tuturor persoanelor fizice sau juridice, iar procedura de investitie este simpla si rapida.

Details Apply for this service

Procedura de investitie este simpla si rapida. Contacteaza cea mai apropiata unitate Patria Bank pentru a investi in fond. Acolo vei completa o cerere de subscriere (adeziune) si vei vira banii aferenti subscrierii in contul fondului ales de tine.

Dupa ce ai efectuat subscrierea, vei putea urmari in mod constant ce se intampla cu banii tai – in ce investeste fondul banii, care sunt performantele obtinute si asa mai departe. Toate aceste informatii sunt disponibile online pe acest site sau la telefon

Cum subscrii

Participarea la fond este nediscriminatorie, fiind deschisa tuturor categoriilor de investitori, romani sau straini, care subscriu la prevederile Prospectului de emisiune. De asemenea, pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentantii legali. In situatia in care acordul autoritatii tutelare este solicitat de legislatie, rascumpararea unitatilor de fond subscrise in numele minorului se va face doar dupa obtinerea acestui acord.

Investitorii care doresc sa devina membri ai Fondului, vor semna o Cerere de subscriere la Fond. Cererea de subscriere la Fondcuprinde mentiunea: „Prin prezenta certific ca am primit, am citit si  am inteles prevederile Prospectului de emisiune al Fondului deschis de investitii Patria Global.” Cererea de subscriere la Fond odata depusa la sediile administratorului/distribuitorilor, dupa caz, este irevocabila.

In cazul persoanelor fizice, cererea de subscriere initiala este depusa de catre titular, iar in cazul subscrierilor ulterioare poate fi depusa si de catre imputernicitii desemnati de catre acesta (daca titularul nu si-a dat acordul ca semnatura de pe cererea initiala sa fie valabila si pentru subscrierile ulterioare). Cererea se depune la sediile administratorului/distribuitorilor impreuna cu copia actului de identitate al titularului si al imputernicitilor, daca este cazul. Adaugarile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular, atat la subscrierea initiala, cat si ulterior prin completarea in mod corespunzator a unei cereri scrise la care va atasa copiile  actelor de identitate. Im mod similar, anularile de persoane imputernicite se pot efectua de catre titular prin completarea unei cereri scrise.

In cazul persoanelor juridice, cererea de subscriere poate fi depusa de catre reprezentantii legali sau de catre persoanele imputernicite in acest sens. Prin cererea de subscriere, investitorii pot nominaliza cel putin o persoana fizica imputernicita sa opereze in numele, pe seama si pe riscul titularului. 

Operatiunile de subscriere/rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate de catre reprezentatul legal sau de catre imputerniciti, cu respectarea conditiei de imputernicire.

Participarea initiala se poate face cu minimum o unitate de fond, ulterior investitorul avand libertatea de a subscrie cu orice suma (minim valoarea unei unitati de fond), inregistrarea facandu-se si pe fractiuni de unitati de fond (cu pana la doua zecimale). Orice investitor al fondului are obligatia de a detine in permanenta cel putin o unitate de fond pentru a pastra calitatea de investitor. Unitatile de fond vor fi platite integral la momentul subscrierii.

Pretul de emisiune al unitatii de fond este pretul platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat de Societatea de administrare si certificat de depozitar, pe baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale Fondului, la care se adauga comisionul de subscriere, daca este cazul. Emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului colector al Fondului. Plata unitatilor de fond se face numai in lei, in numerar la ghiseele Distribuitorilor sau Societatii de administrare sau prin virament bancar din contul investitorului in contul Fondului. Agentii de distributie nu pot fi implicati in operatiunile de incasari si plati de la, sau catre investitorii Fondului.

In cazul subscrierilor ulterioare realizate atat prin virament bancar cat si prin numerar,  fara completarea unei noi cereri de subscriere, este valabila semnatura investitorului de pe cererea de subscriere completata la data subscrierii initiale la fond, in cazul in care acesta si-a exprimat acordul in scris in acest sens. O persoana care a cumparat unitati de fond devine investitor al Fondului in momentul emiterii titlurilor de participare aferente primei subscrieri. 

Programul prestabilit de subscrieri

Investitorii fondului FDI Patria Global pot adera la programul prestabilit de subscrieri. Acest program presupune ca investitorul sa stabileasca o suma pe care o va subscrie lunar (minim 200 lei) si perioada de investire (minim un an). Astfel, investitorul plateste, lunar, in contul Fondului suma stabilita, in numerar sau prin virament. In perioada de investire se poate subscrie o suma mai mare decat cea convenita intial. Rascumpararile
sunt permise doar cu conditia iesirii din programul prestabilit de subscrieri.

Pentru a recompensa respectarea programului, la finele perioadei de investire, Patria Asset Management ofera investitorului un premiu in unitati de fond, la unul din fondurile administrate de aceasta. Premiul in unitati de fond se calculeaza astfel:
Numar unitati de fond = (suma prestabilita a fi platita lunar*10%*Nr. ani)/VUAN

Patria Asset Management va acorda premiul in termen de 15 zile lucratoare de la finele perioadei de investire si  va suporta toate costurile aferente premiilor acordate. De asemenea, la data acordarii premiului se vor aplica prevederile legale referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice.

Perioada minima recomandata

Societatea de administrare recomanda o durata minima a investitiei de 2 ani.

Comisioane rascumparare

La rascumpararea unitatilor de fond comisionul de rascumparare este stabilit astfel:

  • 1% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mica sau egala cu 45 de zile de la achizitionarea acesteia;
  • 1% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata pentru subscrierea in alta entitate administrata de Societatea de administrare, intr-o perioada mai mica sau egala cu 30 de zile de la achizitionarea acestora;
  • 0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata intr-o perioada mai mare de 45 de zile;
  • 0% din valoarea unitatii de fond, daca rascumpararea unitatii de fond este solicitata pentru subscrierea in alta entitate administrata de Societatea de administrare, intr-o perioada mai mare de 30 de zile de la achizitionarea acestora.

Cum rascumperi

Unitatile de fond vor fi rascumparate in mod obligatoriu de Fond, la cererea investitorului sau imputernicitilor desemnati de acesta. Investitorii Fondului au dreptul de a solicita rascumpararea in orice moment, a oricarui numar din unitatile de fond detinute.

In cazul persoanelor fizice rascumpararea se poate face de catre titularul unitatilor de fond sau de catre imputernicitii numiti de acestia. In cazul mostenitorilor si succesorilor legali, rascumpararea se poate solicita numai pe baza documentelor care atesta aceasta calitate.

In cazul persoanelor juridice operatiunile de rascumparare de unitati de fond pot fi efectuate de catre reprezentatul legal sau de catre imputerniciti, cu respectarea conditiei de imputernicire. In cazul dizolvarii persoanelor juridice investitori ai Fondului, rascumpararea unitatilor de fond o pot solicita doar lichidatorii respectivei persoane juridice. Lichidatorii trebuie sa prezinte toate documentele care atesta aceasta calitate.

Retragerea are loc prin semnarea si predarea la ghiseele Distribuitorilor/agentilor de distributie sau Societatii a Cererii de rascumparare prin care se solicita numarul de unitati sau valoarea care se rascumpara. La rascumpararea de unitati de fond se va prezenta in mod obligatoriu originalul documentului de identificare al detinatorului de unitati de fond sau al imputericitilor acestuia. Cererea de rascumparare semnata si depusa de detinatorul unitatilor de fond sau imputerniciti ai acestuia este irevocabila.

In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod obligatoriu, cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata si fractiunea reziduala.

Pretul de rascumparare al unei unitatii de fond este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare. Din valoarea totala rascumparata se scade comisionul de rascumparare, precum si orice alte taxe legale si comisioane bancare. Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare.

Plata unitatilor de fond rascumparate se face prin virament bancar in contul titularului sau al imputernicitului, indicat pe cererea de rascumparare.

 Investitorul poate opta pentru plata in numerar la ghiseul de distributie al fondului la care a fost depusa cererea de rascumparare, pentru sume mai mici de 3.000 lei. In cazul rascumpararilor in numerar, dupa retinerea comisionului de rascumparare, se va percepe un comision de 0,5% din valoarea neta pentru a compensa comisionul bancar aferent retragerilor in numerar. 

Conform prevederilor legale, plata unitatilor de fond rascumparate se va efectua in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri de rascumparare.